Ontslag Ane

Uw werkgever in Ane mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ane zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ane

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ane. Uw werkgever in Ane mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ane arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ane niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ane te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ane u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ane of met bevallingsverlof bent in Ane.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ane kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ane die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ane
 • Als u in Ane lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ane wilt opnemen;
 • Omdat u in Ane lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ane lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ane wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ane op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ane

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ane. Uitzonderingen in Ane;
 • Als uw werkgever in Ane bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ane aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ane gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ane niet geschikt voor uw werk in Ane of
 • u functioneert niet voldoende in Ane.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ane

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ane niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ane of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ane verblijft, dan mag uw werkgever in Ane u eveneens wel ontslaan.