Ontslag Andijk

Uw werkgever in Andijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Andijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Andijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Andijk. Uw werkgever in Andijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Andijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Andijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Andijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Andijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Andijk of met bevallingsverlof bent in Andijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Andijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Andijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Andijk
 • Als u in Andijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Andijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Andijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Andijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Andijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Andijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Andijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Andijk. Uitzonderingen in Andijk;
 • Als uw werkgever in Andijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Andijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Andijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Andijk niet geschikt voor uw werk in Andijk of
 • u functioneert niet voldoende in Andijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Andijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Andijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Andijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Andijk verblijft, dan mag uw werkgever in Andijk u eveneens wel ontslaan.