Ontslag Anderen

Uw werkgever in Anderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anderen. Uw werkgever in Anderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anderen of met bevallingsverlof bent in Anderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anderen
 • Als u in Anderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Anderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anderen. Uitzonderingen in Anderen;
 • Als uw werkgever in Anderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anderen niet geschikt voor uw werk in Anderen of
 • u functioneert niet voldoende in Anderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anderen verblijft, dan mag uw werkgever in Anderen u eveneens wel ontslaan.