Ontslag Andel

Uw werkgever in Andel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Andel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Andel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Andel. Uw werkgever in Andel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Andel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Andel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Andel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Andel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Andel of met bevallingsverlof bent in Andel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Andel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Andel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Andel
 • Als u in Andel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Andel wilt opnemen;
 • Omdat u in Andel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Andel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Andel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Andel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Andel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Andel. Uitzonderingen in Andel;
 • Als uw werkgever in Andel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Andel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Andel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Andel niet geschikt voor uw werk in Andel of
 • u functioneert niet voldoende in Andel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Andel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Andel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Andel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Andel verblijft, dan mag uw werkgever in Andel u eveneens wel ontslaan.