Ontslag Amsweer

Uw werkgever in Amsweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amsweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amsweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amsweer. Uw werkgever in Amsweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amsweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amsweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amsweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amsweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amsweer of met bevallingsverlof bent in Amsweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amsweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amsweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amsweer
 • Als u in Amsweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amsweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Amsweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amsweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amsweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amsweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amsweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amsweer. Uitzonderingen in Amsweer;
 • Als uw werkgever in Amsweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amsweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amsweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amsweer niet geschikt voor uw werk in Amsweer of
 • u functioneert niet voldoende in Amsweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amsweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amsweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amsweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amsweer verblijft, dan mag uw werkgever in Amsweer u eveneens wel ontslaan.