Ontslag Amsterdamscheveld

Uw werkgever in Amsterdamscheveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amsterdamscheveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amsterdamscheveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amsterdamscheveld. Uw werkgever in Amsterdamscheveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amsterdamscheveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amsterdamscheveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amsterdamscheveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amsterdamscheveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amsterdamscheveld of met bevallingsverlof bent in Amsterdamscheveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amsterdamscheveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amsterdamscheveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amsterdamscheveld
 • Als u in Amsterdamscheveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amsterdamscheveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Amsterdamscheveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amsterdamscheveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amsterdamscheveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amsterdamscheveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amsterdamscheveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amsterdamscheveld. Uitzonderingen in Amsterdamscheveld;
 • Als uw werkgever in Amsterdamscheveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amsterdamscheveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amsterdamscheveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amsterdamscheveld niet geschikt voor uw werk in Amsterdamscheveld of
 • u functioneert niet voldoende in Amsterdamscheveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amsterdamscheveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amsterdamscheveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amsterdamscheveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amsterdamscheveld verblijft, dan mag uw werkgever in Amsterdamscheveld u eveneens wel ontslaan.