Ontslag Amsterdam

Uw werkgever in Amsterdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amsterdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amsterdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amsterdam. Uw werkgever in Amsterdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amsterdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amsterdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amsterdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amsterdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amsterdam of met bevallingsverlof bent in Amsterdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amsterdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amsterdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amsterdam
 • Als u in Amsterdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amsterdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Amsterdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amsterdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amsterdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amsterdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amsterdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amsterdam. Uitzonderingen in Amsterdam;
 • Als uw werkgever in Amsterdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amsterdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amsterdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amsterdam niet geschikt voor uw werk in Amsterdam of
 • u functioneert niet voldoende in Amsterdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amsterdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amsterdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amsterdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amsterdam verblijft, dan mag uw werkgever in Amsterdam u eveneens wel ontslaan.