Ontslag Amstenrade

Uw werkgever in Amstenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amstenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amstenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amstenrade. Uw werkgever in Amstenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amstenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amstenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amstenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amstenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amstenrade of met bevallingsverlof bent in Amstenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amstenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amstenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amstenrade
 • Als u in Amstenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amstenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Amstenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amstenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amstenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amstenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amstenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amstenrade. Uitzonderingen in Amstenrade;
 • Als uw werkgever in Amstenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amstenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amstenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amstenrade niet geschikt voor uw werk in Amstenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Amstenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amstenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amstenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amstenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amstenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Amstenrade u eveneens wel ontslaan.