Ontslag Amstelveen

Uw werkgever in Amstelveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amstelveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amstelveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amstelveen. Uw werkgever in Amstelveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amstelveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amstelveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amstelveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amstelveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amstelveen of met bevallingsverlof bent in Amstelveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amstelveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amstelveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amstelveen
 • Als u in Amstelveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amstelveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Amstelveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amstelveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amstelveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amstelveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amstelveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amstelveen. Uitzonderingen in Amstelveen;
 • Als uw werkgever in Amstelveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amstelveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amstelveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amstelveen niet geschikt voor uw werk in Amstelveen of
 • u functioneert niet voldoende in Amstelveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amstelveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amstelveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amstelveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amstelveen verblijft, dan mag uw werkgever in Amstelveen u eveneens wel ontslaan.