Ontslag Amstelhoek

Uw werkgever in Amstelhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amstelhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amstelhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amstelhoek. Uw werkgever in Amstelhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amstelhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amstelhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amstelhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amstelhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amstelhoek of met bevallingsverlof bent in Amstelhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amstelhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amstelhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amstelhoek
 • Als u in Amstelhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amstelhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Amstelhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amstelhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amstelhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amstelhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amstelhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amstelhoek. Uitzonderingen in Amstelhoek;
 • Als uw werkgever in Amstelhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amstelhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amstelhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amstelhoek niet geschikt voor uw werk in Amstelhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Amstelhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amstelhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amstelhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amstelhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amstelhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Amstelhoek u eveneens wel ontslaan.