Ontslag Ampsen

Uw werkgever in Ampsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ampsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ampsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ampsen. Uw werkgever in Ampsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ampsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ampsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ampsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ampsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ampsen of met bevallingsverlof bent in Ampsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ampsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ampsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ampsen
 • Als u in Ampsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ampsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ampsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ampsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ampsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ampsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ampsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ampsen. Uitzonderingen in Ampsen;
 • Als uw werkgever in Ampsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ampsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ampsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ampsen niet geschikt voor uw werk in Ampsen of
 • u functioneert niet voldoende in Ampsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ampsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ampsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ampsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ampsen verblijft, dan mag uw werkgever in Ampsen u eveneens wel ontslaan.