Ontslag Ammerzoden

Uw werkgever in Ammerzoden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ammerzoden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ammerzoden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ammerzoden. Uw werkgever in Ammerzoden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ammerzoden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ammerzoden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ammerzoden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ammerzoden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ammerzoden of met bevallingsverlof bent in Ammerzoden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ammerzoden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ammerzoden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ammerzoden
 • Als u in Ammerzoden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ammerzoden wilt opnemen;
 • Omdat u in Ammerzoden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ammerzoden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ammerzoden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ammerzoden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ammerzoden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ammerzoden. Uitzonderingen in Ammerzoden;
 • Als uw werkgever in Ammerzoden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ammerzoden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ammerzoden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ammerzoden niet geschikt voor uw werk in Ammerzoden of
 • u functioneert niet voldoende in Ammerzoden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ammerzoden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ammerzoden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ammerzoden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ammerzoden verblijft, dan mag uw werkgever in Ammerzoden u eveneens wel ontslaan.