Ontslag Ammerstol

Uw werkgever in Ammerstol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ammerstol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ammerstol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ammerstol. Uw werkgever in Ammerstol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ammerstol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ammerstol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ammerstol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ammerstol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ammerstol of met bevallingsverlof bent in Ammerstol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ammerstol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ammerstol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ammerstol
 • Als u in Ammerstol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ammerstol wilt opnemen;
 • Omdat u in Ammerstol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ammerstol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ammerstol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ammerstol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ammerstol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ammerstol. Uitzonderingen in Ammerstol;
 • Als uw werkgever in Ammerstol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ammerstol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ammerstol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ammerstol niet geschikt voor uw werk in Ammerstol of
 • u functioneert niet voldoende in Ammerstol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ammerstol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ammerstol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ammerstol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ammerstol verblijft, dan mag uw werkgever in Ammerstol u eveneens wel ontslaan.