Ontslag Amersfoort

Uw werkgever in Amersfoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amersfoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amersfoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amersfoort. Uw werkgever in Amersfoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amersfoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amersfoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amersfoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amersfoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amersfoort of met bevallingsverlof bent in Amersfoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amersfoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amersfoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amersfoort
 • Als u in Amersfoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amersfoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Amersfoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amersfoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amersfoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amersfoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amersfoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amersfoort. Uitzonderingen in Amersfoort;
 • Als uw werkgever in Amersfoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amersfoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amersfoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amersfoort niet geschikt voor uw werk in Amersfoort of
 • u functioneert niet voldoende in Amersfoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amersfoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amersfoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amersfoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amersfoort verblijft, dan mag uw werkgever in Amersfoort u eveneens wel ontslaan.