Ontslag Amerongen

Uw werkgever in Amerongen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amerongen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amerongen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amerongen. Uw werkgever in Amerongen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amerongen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amerongen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amerongen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amerongen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amerongen of met bevallingsverlof bent in Amerongen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amerongen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amerongen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amerongen
 • Als u in Amerongen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amerongen wilt opnemen;
 • Omdat u in Amerongen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amerongen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amerongen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amerongen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amerongen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amerongen. Uitzonderingen in Amerongen;
 • Als uw werkgever in Amerongen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amerongen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amerongen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amerongen niet geschikt voor uw werk in Amerongen of
 • u functioneert niet voldoende in Amerongen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amerongen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amerongen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amerongen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amerongen verblijft, dan mag uw werkgever in Amerongen u eveneens wel ontslaan.