Ontslag Amerika

Uw werkgever in Amerika mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amerika zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amerika

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amerika. Uw werkgever in Amerika mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amerika arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amerika niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amerika te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amerika u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amerika of met bevallingsverlof bent in Amerika.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amerika kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amerika die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amerika
 • Als u in Amerika lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amerika wilt opnemen;
 • Omdat u in Amerika lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amerika lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amerika wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amerika op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amerika

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amerika. Uitzonderingen in Amerika;
 • Als uw werkgever in Amerika bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amerika aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amerika gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amerika niet geschikt voor uw werk in Amerika of
 • u functioneert niet voldoende in Amerika.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amerika

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amerika niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amerika of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amerika verblijft, dan mag uw werkgever in Amerika u eveneens wel ontslaan.