Ontslag America

Uw werkgever in America mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in America zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht America

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in America. Uw werkgever in America mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in America arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in America niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in America te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in America u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in America of met bevallingsverlof bent in America.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in America kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in America die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in America
 • Als u in America lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in America wilt opnemen;
 • Omdat u in America lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in America lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in America wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in America op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag America

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in America. Uitzonderingen in America;
 • Als uw werkgever in America bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in America aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in America gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in America niet geschikt voor uw werk in America of
 • u functioneert niet voldoende in America.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in America

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in America niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in America of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in America verblijft, dan mag uw werkgever in America u eveneens wel ontslaan.