Ontslag Amen

Uw werkgever in Amen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Amen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Amen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Amen. Uw werkgever in Amen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Amen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Amen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Amen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Amen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Amen of met bevallingsverlof bent in Amen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Amen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Amen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Amen
 • Als u in Amen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Amen wilt opnemen;
 • Omdat u in Amen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Amen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Amen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Amen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Amen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Amen. Uitzonderingen in Amen;
 • Als uw werkgever in Amen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Amen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Amen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Amen niet geschikt voor uw werk in Amen of
 • u functioneert niet voldoende in Amen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Amen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Amen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Amen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Amen verblijft, dan mag uw werkgever in Amen u eveneens wel ontslaan.