Ontslag Alvershool

Uw werkgever in Alvershool mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alvershool zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alvershool

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alvershool. Uw werkgever in Alvershool mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alvershool arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alvershool niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alvershool te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alvershool u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alvershool of met bevallingsverlof bent in Alvershool.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alvershool kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alvershool die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alvershool
 • Als u in Alvershool lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alvershool wilt opnemen;
 • Omdat u in Alvershool lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alvershool lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alvershool wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alvershool op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alvershool

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alvershool. Uitzonderingen in Alvershool;
 • Als uw werkgever in Alvershool bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alvershool aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alvershool gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alvershool niet geschikt voor uw werk in Alvershool of
 • u functioneert niet voldoende in Alvershool.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alvershool

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alvershool niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alvershool of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alvershool verblijft, dan mag uw werkgever in Alvershool u eveneens wel ontslaan.