Ontslag Alverna

Uw werkgever in Alverna mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alverna zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alverna

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alverna. Uw werkgever in Alverna mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alverna arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alverna niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alverna te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alverna u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alverna of met bevallingsverlof bent in Alverna.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alverna kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alverna die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alverna
 • Als u in Alverna lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alverna wilt opnemen;
 • Omdat u in Alverna lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alverna lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alverna wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alverna op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alverna

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alverna. Uitzonderingen in Alverna;
 • Als uw werkgever in Alverna bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alverna aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alverna gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alverna niet geschikt voor uw werk in Alverna of
 • u functioneert niet voldoende in Alverna.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alverna

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alverna niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alverna of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alverna verblijft, dan mag uw werkgever in Alverna u eveneens wel ontslaan.