Ontslag Altweerterheide

Uw werkgever in Altweerterheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Altweerterheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Altweerterheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Altweerterheide. Uw werkgever in Altweerterheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Altweerterheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Altweerterheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Altweerterheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Altweerterheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Altweerterheide of met bevallingsverlof bent in Altweerterheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Altweerterheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Altweerterheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Altweerterheide
 • Als u in Altweerterheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Altweerterheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Altweerterheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Altweerterheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Altweerterheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Altweerterheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Altweerterheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Altweerterheide. Uitzonderingen in Altweerterheide;
 • Als uw werkgever in Altweerterheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Altweerterheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Altweerterheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Altweerterheide niet geschikt voor uw werk in Altweerterheide of
 • u functioneert niet voldoende in Altweerterheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Altweerterheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Altweerterheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Altweerterheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Altweerterheide verblijft, dan mag uw werkgever in Altweerterheide u eveneens wel ontslaan.