Ontslag Altweert

Uw werkgever in Altweert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Altweert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Altweert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Altweert. Uw werkgever in Altweert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Altweert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Altweert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Altweert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Altweert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Altweert of met bevallingsverlof bent in Altweert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Altweert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Altweert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Altweert
 • Als u in Altweert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Altweert wilt opnemen;
 • Omdat u in Altweert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Altweert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Altweert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Altweert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Altweert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Altweert. Uitzonderingen in Altweert;
 • Als uw werkgever in Altweert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Altweert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Altweert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Altweert niet geschikt voor uw werk in Altweert of
 • u functioneert niet voldoende in Altweert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Altweert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Altweert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Altweert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Altweert verblijft, dan mag uw werkgever in Altweert u eveneens wel ontslaan.