Ontslag Alting

Uw werkgever in Alting mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alting zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alting

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alting. Uw werkgever in Alting mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alting arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alting niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alting te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alting u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alting of met bevallingsverlof bent in Alting.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alting kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alting die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alting
 • Als u in Alting lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alting wilt opnemen;
 • Omdat u in Alting lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alting lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alting wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alting op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alting

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alting. Uitzonderingen in Alting;
 • Als uw werkgever in Alting bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alting aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alting gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alting niet geschikt voor uw werk in Alting of
 • u functioneert niet voldoende in Alting.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alting

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alting niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alting of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alting verblijft, dan mag uw werkgever in Alting u eveneens wel ontslaan.