Ontslag Altforst

Uw werkgever in Altforst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Altforst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Altforst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Altforst. Uw werkgever in Altforst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Altforst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Altforst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Altforst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Altforst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Altforst of met bevallingsverlof bent in Altforst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Altforst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Altforst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Altforst
 • Als u in Altforst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Altforst wilt opnemen;
 • Omdat u in Altforst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Altforst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Altforst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Altforst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Altforst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Altforst. Uitzonderingen in Altforst;
 • Als uw werkgever in Altforst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Altforst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Altforst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Altforst niet geschikt voor uw werk in Altforst of
 • u functioneert niet voldoende in Altforst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Altforst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Altforst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Altforst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Altforst verblijft, dan mag uw werkgever in Altforst u eveneens wel ontslaan.