Ontslag “alteveer gem hoogeveen”

Uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “alteveer gem hoogeveen” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “alteveer gem hoogeveen”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “alteveer gem hoogeveen”. Uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “alteveer gem hoogeveen” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “alteveer gem hoogeveen” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “alteveer gem hoogeveen” of met bevallingsverlof bent in “alteveer gem hoogeveen”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “alteveer gem hoogeveen” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “alteveer gem hoogeveen” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “alteveer gem hoogeveen”
 • Als u in “alteveer gem hoogeveen” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “alteveer gem hoogeveen” wilt opnemen;
 • Omdat u in “alteveer gem hoogeveen” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “alteveer gem hoogeveen” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “alteveer gem hoogeveen” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “alteveer gem hoogeveen”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “alteveer gem hoogeveen”. Uitzonderingen in “alteveer gem hoogeveen”;
 • Als uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “alteveer gem hoogeveen” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “alteveer gem hoogeveen” niet geschikt voor uw werk in “alteveer gem hoogeveen” of
 • u functioneert niet voldoende in “alteveer gem hoogeveen”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “alteveer gem hoogeveen”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “alteveer gem hoogeveen” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “alteveer gem hoogeveen” verblijft, dan mag uw werkgever in “alteveer gem hoogeveen” u eveneens wel ontslaan.