Ontslag Alteveer

Uw werkgever in Alteveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alteveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alteveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alteveer. Uw werkgever in Alteveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alteveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alteveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alteveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alteveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alteveer of met bevallingsverlof bent in Alteveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alteveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alteveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alteveer
 • Als u in Alteveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alteveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Alteveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alteveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alteveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alteveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alteveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alteveer. Uitzonderingen in Alteveer;
 • Als uw werkgever in Alteveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alteveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alteveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alteveer niet geschikt voor uw werk in Alteveer of
 • u functioneert niet voldoende in Alteveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alteveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alteveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alteveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alteveer verblijft, dan mag uw werkgever in Alteveer u eveneens wel ontslaan.