Ontslag Altena

Uw werkgever in Altena mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Altena zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Altena

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Altena. Uw werkgever in Altena mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Altena arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Altena niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Altena te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Altena u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Altena of met bevallingsverlof bent in Altena.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Altena kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Altena die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Altena
 • Als u in Altena lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Altena wilt opnemen;
 • Omdat u in Altena lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Altena lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Altena wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Altena op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Altena

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Altena. Uitzonderingen in Altena;
 • Als uw werkgever in Altena bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Altena aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Altena gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Altena niet geschikt voor uw werk in Altena of
 • u functioneert niet voldoende in Altena.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Altena

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Altena niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Altena of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Altena verblijft, dan mag uw werkgever in Altena u eveneens wel ontslaan.