Ontslag Alphen

Uw werkgever in Alphen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alphen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alphen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alphen. Uw werkgever in Alphen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alphen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alphen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alphen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alphen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alphen of met bevallingsverlof bent in Alphen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alphen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alphen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alphen
 • Als u in Alphen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alphen wilt opnemen;
 • Omdat u in Alphen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alphen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alphen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alphen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alphen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alphen. Uitzonderingen in Alphen;
 • Als uw werkgever in Alphen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alphen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alphen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alphen niet geschikt voor uw werk in Alphen of
 • u functioneert niet voldoende in Alphen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alphen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alphen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alphen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alphen verblijft, dan mag uw werkgever in Alphen u eveneens wel ontslaan.