Ontslag Almkerk

Uw werkgever in Almkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almkerk. Uw werkgever in Almkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almkerk of met bevallingsverlof bent in Almkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almkerk
 • Als u in Almkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Almkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almkerk. Uitzonderingen in Almkerk;
 • Als uw werkgever in Almkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almkerk niet geschikt voor uw werk in Almkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Almkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Almkerk u eveneens wel ontslaan.