Ontslag Almere-stad

Uw werkgever in Almere-stad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almere-stad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almere-stad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almere-stad. Uw werkgever in Almere-stad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almere-stad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almere-stad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almere-stad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almere-stad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almere-stad of met bevallingsverlof bent in Almere-stad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almere-stad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almere-stad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almere-stad
 • Als u in Almere-stad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almere-stad wilt opnemen;
 • Omdat u in Almere-stad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almere-stad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almere-stad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almere-stad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almere-stad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almere-stad. Uitzonderingen in Almere-stad;
 • Als uw werkgever in Almere-stad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almere-stad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almere-stad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almere-stad niet geschikt voor uw werk in Almere-stad of
 • u functioneert niet voldoende in Almere-stad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almere-stad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almere-stad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almere-stad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almere-stad verblijft, dan mag uw werkgever in Almere-stad u eveneens wel ontslaan.