Ontslag Almere-poort

Uw werkgever in Almere-poort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almere-poort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almere-poort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almere-poort. Uw werkgever in Almere-poort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almere-poort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almere-poort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almere-poort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almere-poort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almere-poort of met bevallingsverlof bent in Almere-poort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almere-poort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almere-poort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almere-poort
 • Als u in Almere-poort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almere-poort wilt opnemen;
 • Omdat u in Almere-poort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almere-poort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almere-poort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almere-poort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almere-poort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almere-poort. Uitzonderingen in Almere-poort;
 • Als uw werkgever in Almere-poort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almere-poort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almere-poort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almere-poort niet geschikt voor uw werk in Almere-poort of
 • u functioneert niet voldoende in Almere-poort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almere-poort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almere-poort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almere-poort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almere-poort verblijft, dan mag uw werkgever in Almere-poort u eveneens wel ontslaan.