Ontslag Almere-pampus

Uw werkgever in Almere-pampus mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almere-pampus zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almere-pampus

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almere-pampus. Uw werkgever in Almere-pampus mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almere-pampus arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almere-pampus niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almere-pampus te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almere-pampus u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almere-pampus of met bevallingsverlof bent in Almere-pampus.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almere-pampus kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almere-pampus die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almere-pampus
 • Als u in Almere-pampus lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almere-pampus wilt opnemen;
 • Omdat u in Almere-pampus lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almere-pampus lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almere-pampus wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almere-pampus op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almere-pampus

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almere-pampus. Uitzonderingen in Almere-pampus;
 • Als uw werkgever in Almere-pampus bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almere-pampus aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almere-pampus gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almere-pampus niet geschikt voor uw werk in Almere-pampus of
 • u functioneert niet voldoende in Almere-pampus.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almere-pampus

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almere-pampus niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almere-pampus of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almere-pampus verblijft, dan mag uw werkgever in Almere-pampus u eveneens wel ontslaan.