Ontslag Almere-hout

Uw werkgever in Almere-hout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almere-hout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almere-hout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almere-hout. Uw werkgever in Almere-hout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almere-hout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almere-hout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almere-hout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almere-hout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almere-hout of met bevallingsverlof bent in Almere-hout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almere-hout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almere-hout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almere-hout
 • Als u in Almere-hout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almere-hout wilt opnemen;
 • Omdat u in Almere-hout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almere-hout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almere-hout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almere-hout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almere-hout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almere-hout. Uitzonderingen in Almere-hout;
 • Als uw werkgever in Almere-hout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almere-hout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almere-hout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almere-hout niet geschikt voor uw werk in Almere-hout of
 • u functioneert niet voldoende in Almere-hout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almere-hout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almere-hout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almere-hout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almere-hout verblijft, dan mag uw werkgever in Almere-hout u eveneens wel ontslaan.