Ontslag Almere

Uw werkgever in Almere mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almere zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almere

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almere. Uw werkgever in Almere mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almere arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almere niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almere te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almere u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almere of met bevallingsverlof bent in Almere.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almere kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almere die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almere
 • Als u in Almere lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almere wilt opnemen;
 • Omdat u in Almere lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almere lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almere wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almere op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almere

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almere. Uitzonderingen in Almere;
 • Als uw werkgever in Almere bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almere aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almere gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almere niet geschikt voor uw werk in Almere of
 • u functioneert niet voldoende in Almere.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almere

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almere niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almere of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almere verblijft, dan mag uw werkgever in Almere u eveneens wel ontslaan.