Ontslag Almen

Uw werkgever in Almen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almen. Uw werkgever in Almen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almen of met bevallingsverlof bent in Almen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almen
 • Als u in Almen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almen wilt opnemen;
 • Omdat u in Almen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almen. Uitzonderingen in Almen;
 • Als uw werkgever in Almen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almen niet geschikt voor uw werk in Almen of
 • u functioneert niet voldoende in Almen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almen verblijft, dan mag uw werkgever in Almen u eveneens wel ontslaan.