Ontslag Almelo

Uw werkgever in Almelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Almelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Almelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Almelo. Uw werkgever in Almelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Almelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Almelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Almelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Almelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Almelo of met bevallingsverlof bent in Almelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Almelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Almelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Almelo
 • Als u in Almelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Almelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Almelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Almelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Almelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Almelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Almelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Almelo. Uitzonderingen in Almelo;
 • Als uw werkgever in Almelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Almelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Almelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Almelo niet geschikt voor uw werk in Almelo of
 • u functioneert niet voldoende in Almelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Almelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Almelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Almelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Almelo verblijft, dan mag uw werkgever in Almelo u eveneens wel ontslaan.