Ontslag Allingawier

Uw werkgever in Allingawier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Allingawier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Allingawier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Allingawier. Uw werkgever in Allingawier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Allingawier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Allingawier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Allingawier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Allingawier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Allingawier of met bevallingsverlof bent in Allingawier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Allingawier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Allingawier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Allingawier
 • Als u in Allingawier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Allingawier wilt opnemen;
 • Omdat u in Allingawier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Allingawier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Allingawier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Allingawier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Allingawier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Allingawier. Uitzonderingen in Allingawier;
 • Als uw werkgever in Allingawier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Allingawier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Allingawier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Allingawier niet geschikt voor uw werk in Allingawier of
 • u functioneert niet voldoende in Allingawier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Allingawier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Allingawier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Allingawier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Allingawier verblijft, dan mag uw werkgever in Allingawier u eveneens wel ontslaan.