Ontslag Allersma

Uw werkgever in Allersma mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Allersma zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Allersma

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Allersma. Uw werkgever in Allersma mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Allersma arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Allersma niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Allersma te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Allersma u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Allersma of met bevallingsverlof bent in Allersma.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Allersma kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Allersma die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Allersma
 • Als u in Allersma lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Allersma wilt opnemen;
 • Omdat u in Allersma lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Allersma lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Allersma wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Allersma op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Allersma

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Allersma. Uitzonderingen in Allersma;
 • Als uw werkgever in Allersma bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Allersma aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Allersma gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Allersma niet geschikt voor uw werk in Allersma of
 • u functioneert niet voldoende in Allersma.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Allersma

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Allersma niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Allersma of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Allersma verblijft, dan mag uw werkgever in Allersma u eveneens wel ontslaan.