Ontslag Alkmaar

Uw werkgever in Alkmaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alkmaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alkmaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alkmaar. Uw werkgever in Alkmaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alkmaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alkmaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alkmaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alkmaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alkmaar of met bevallingsverlof bent in Alkmaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alkmaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alkmaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alkmaar
 • Als u in Alkmaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alkmaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Alkmaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alkmaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alkmaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alkmaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alkmaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alkmaar. Uitzonderingen in Alkmaar;
 • Als uw werkgever in Alkmaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alkmaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alkmaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alkmaar niet geschikt voor uw werk in Alkmaar of
 • u functioneert niet voldoende in Alkmaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alkmaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alkmaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alkmaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alkmaar verblijft, dan mag uw werkgever in Alkmaar u eveneens wel ontslaan.