Ontslag Alinghuizen

Uw werkgever in Alinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alinghuizen. Uw werkgever in Alinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alinghuizen of met bevallingsverlof bent in Alinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alinghuizen
 • Als u in Alinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Alinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alinghuizen. Uitzonderingen in Alinghuizen;
 • Als uw werkgever in Alinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alinghuizen niet geschikt voor uw werk in Alinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Alinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Alinghuizen u eveneens wel ontslaan.