Ontslag Alendorp

Uw werkgever in Alendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alendorp. Uw werkgever in Alendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alendorp of met bevallingsverlof bent in Alendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alendorp
 • Als u in Alendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Alendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alendorp. Uitzonderingen in Alendorp;
 • Als uw werkgever in Alendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alendorp niet geschikt voor uw werk in Alendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Alendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Alendorp u eveneens wel ontslaan.