Ontslag Alem

Uw werkgever in Alem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alem. Uw werkgever in Alem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alem of met bevallingsverlof bent in Alem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alem
 • Als u in Alem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alem wilt opnemen;
 • Omdat u in Alem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alem. Uitzonderingen in Alem;
 • Als uw werkgever in Alem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alem niet geschikt voor uw werk in Alem of
 • u functioneert niet voldoende in Alem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alem verblijft, dan mag uw werkgever in Alem u eveneens wel ontslaan.