Ontslag Aldwâldmersyl

Uw werkgever in Aldwâldmersyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aldwâldmersyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aldwâldmersyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aldwâldmersyl. Uw werkgever in Aldwâldmersyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aldwâldmersyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aldwâldmersyl niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aldwâldmersyl te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aldwâldmersyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aldwâldmersyl of met bevallingsverlof bent in Aldwâldmersyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aldwâldmersyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aldwâldmersyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aldwâldmersyl
 • Als u in Aldwâldmersyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aldwâldmersyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Aldwâldmersyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aldwâldmersyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aldwâldmersyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aldwâldmersyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aldwâldmersyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aldwâldmersyl. Uitzonderingen in Aldwâldmersyl;
 • Als uw werkgever in Aldwâldmersyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aldwâldmersyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aldwâldmersyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aldwâldmersyl niet geschikt voor uw werk in Aldwâldmersyl of
 • u functioneert niet voldoende in Aldwâldmersyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aldwâldmersyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aldwâldmersyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aldwâldmersyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aldwâldmersyl verblijft, dan mag uw werkgever in Aldwâldmersyl u eveneens wel ontslaan.