Ontslag Aldtsjerk /oudkerk

Uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aldtsjerk /oudkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aldtsjerk /oudkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aldtsjerk /oudkerk. Uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aldtsjerk /oudkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aldtsjerk /oudkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aldtsjerk /oudkerk of met bevallingsverlof bent in Aldtsjerk /oudkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aldtsjerk /oudkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aldtsjerk /oudkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aldtsjerk /oudkerk
 • Als u in Aldtsjerk /oudkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aldtsjerk /oudkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Aldtsjerk /oudkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aldtsjerk /oudkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aldtsjerk /oudkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aldtsjerk /oudkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aldtsjerk /oudkerk. Uitzonderingen in Aldtsjerk /oudkerk;
 • Als uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aldtsjerk /oudkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aldtsjerk /oudkerk niet geschikt voor uw werk in Aldtsjerk /oudkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Aldtsjerk /oudkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aldtsjerk /oudkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aldtsjerk /oudkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aldtsjerk /oudkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Aldtsjerk /oudkerk u eveneens wel ontslaan.