Ontslag Aldeboarn

Uw werkgever in Aldeboarn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aldeboarn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aldeboarn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aldeboarn. Uw werkgever in Aldeboarn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aldeboarn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aldeboarn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aldeboarn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aldeboarn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aldeboarn of met bevallingsverlof bent in Aldeboarn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aldeboarn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aldeboarn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aldeboarn
 • Als u in Aldeboarn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aldeboarn wilt opnemen;
 • Omdat u in Aldeboarn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aldeboarn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aldeboarn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aldeboarn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aldeboarn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aldeboarn. Uitzonderingen in Aldeboarn;
 • Als uw werkgever in Aldeboarn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aldeboarn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aldeboarn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aldeboarn niet geschikt voor uw werk in Aldeboarn of
 • u functioneert niet voldoende in Aldeboarn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aldeboarn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aldeboarn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aldeboarn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aldeboarn verblijft, dan mag uw werkgever in Aldeboarn u eveneens wel ontslaan.