Ontslag Alde leie /oude leije

Uw werkgever in Alde leie /oude leije mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alde leie /oude leije zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alde leie /oude leije

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alde leie /oude leije. Uw werkgever in Alde leie /oude leije mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alde leie /oude leije arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alde leie /oude leije niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alde leie /oude leije te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alde leie /oude leije u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alde leie /oude leije of met bevallingsverlof bent in Alde leie /oude leije.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alde leie /oude leije kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alde leie /oude leije die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alde leie /oude leije
 • Als u in Alde leie /oude leije lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alde leie /oude leije wilt opnemen;
 • Omdat u in Alde leie /oude leije lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alde leie /oude leije lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alde leie /oude leije wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alde leie /oude leije op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alde leie /oude leije

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alde leie /oude leije. Uitzonderingen in Alde leie /oude leije;
 • Als uw werkgever in Alde leie /oude leije bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alde leie /oude leije aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alde leie /oude leije gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alde leie /oude leije niet geschikt voor uw werk in Alde leie /oude leije of
 • u functioneert niet voldoende in Alde leie /oude leije.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alde leie /oude leije

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alde leie /oude leije niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alde leie /oude leije of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alde leie /oude leije verblijft, dan mag uw werkgever in Alde leie /oude leije u eveneens wel ontslaan.