Ontslag Albergen

Uw werkgever in Albergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Albergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Albergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Albergen. Uw werkgever in Albergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Albergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Albergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Albergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Albergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Albergen of met bevallingsverlof bent in Albergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Albergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Albergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Albergen
 • Als u in Albergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Albergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Albergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Albergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Albergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Albergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Albergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Albergen. Uitzonderingen in Albergen;
 • Als uw werkgever in Albergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Albergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Albergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Albergen niet geschikt voor uw werk in Albergen of
 • u functioneert niet voldoende in Albergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Albergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Albergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Albergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Albergen verblijft, dan mag uw werkgever in Albergen u eveneens wel ontslaan.