Ontslag Akmarijp /eagmaryp

Uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Akmarijp /eagmaryp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Akmarijp /eagmaryp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Akmarijp /eagmaryp. Uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Akmarijp /eagmaryp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Akmarijp /eagmaryp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Akmarijp /eagmaryp of met bevallingsverlof bent in Akmarijp /eagmaryp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Akmarijp /eagmaryp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Akmarijp /eagmaryp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Akmarijp /eagmaryp
 • Als u in Akmarijp /eagmaryp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Akmarijp /eagmaryp wilt opnemen;
 • Omdat u in Akmarijp /eagmaryp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Akmarijp /eagmaryp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Akmarijp /eagmaryp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Akmarijp /eagmaryp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Akmarijp /eagmaryp. Uitzonderingen in Akmarijp /eagmaryp;
 • Als uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Akmarijp /eagmaryp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Akmarijp /eagmaryp niet geschikt voor uw werk in Akmarijp /eagmaryp of
 • u functioneert niet voldoende in Akmarijp /eagmaryp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Akmarijp /eagmaryp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Akmarijp /eagmaryp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Akmarijp /eagmaryp verblijft, dan mag uw werkgever in Akmarijp /eagmaryp u eveneens wel ontslaan.