Ontslag Akkrum

Uw werkgever in Akkrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Akkrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Akkrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Akkrum. Uw werkgever in Akkrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Akkrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Akkrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Akkrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Akkrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Akkrum of met bevallingsverlof bent in Akkrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Akkrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Akkrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Akkrum
 • Als u in Akkrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Akkrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Akkrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Akkrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Akkrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Akkrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Akkrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Akkrum. Uitzonderingen in Akkrum;
 • Als uw werkgever in Akkrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Akkrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Akkrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Akkrum niet geschikt voor uw werk in Akkrum of
 • u functioneert niet voldoende in Akkrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Akkrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Akkrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Akkrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Akkrum verblijft, dan mag uw werkgever in Akkrum u eveneens wel ontslaan.