Ontslag Akker

Uw werkgever in Akker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Akker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Akker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Akker. Uw werkgever in Akker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Akker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Akker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Akker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Akker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Akker of met bevallingsverlof bent in Akker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Akker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Akker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Akker
 • Als u in Akker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Akker wilt opnemen;
 • Omdat u in Akker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Akker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Akker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Akker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Akker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Akker. Uitzonderingen in Akker;
 • Als uw werkgever in Akker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Akker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Akker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Akker niet geschikt voor uw werk in Akker of
 • u functioneert niet voldoende in Akker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Akker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Akker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Akker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Akker verblijft, dan mag uw werkgever in Akker u eveneens wel ontslaan.